Tip

Markings in March

”Att bevara den inre tystnaden – mitt i stojet. Att förbli öppen, stilla, fuktig mylla i det fruktbara mörker där

Read More »
© 2021 tankespjärn. All Rights Reserved. | Privacy Policy

Everything on the Site is published under the license CC-BY, and is thus free to share and republish with attribution.